Doelstelling

print

De vereniging stelt zich tot doel

Leden

Het lidmaatschap staat open voor: (details zie statuten)

Jaarlijkse bijdrage

De leden van de vereniging worden door de raad van bestuur verplicht tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage. Op dit ogenblik is dit 40,00 EUR.

Uitzondering wordt gemaakt voor de leden die, om professionele redenen, langdurige zendingen ondernemen.

Activiteiten

In principe wordt tweemaandelijks een bijeenkomst georganiseerd in ons clubhuis "Pavillon du Zoute" (www.hotelpavillonduzoute.be) Bronlaan 4 te Knokke-Heist (Oosthoekplein), waarbij telkens een thema wordt voorgesteld. Aansluitend is er de mogelijkheid om nog na te praten.

Jaarlijks wordt een nieuwjaarsreceptie, een Algemene Vergadering, en een BBQ georganiseerd. We nemen ook deel aan: de plechtigheden ter gelegenheid van de Canadese dagen (begin november), de jaarlijkse herdenking van de "Indian Army in Flanders Fields herdenking", de 11 november viering, het Te Deum van 21 juli en 15 november en dit samen met de Vaderlandslievende Verenigingen. Ook de korpsmaaltijd wordt georganiseerd waarbij wij onze eerbiedwaardige gevoelens van gehechtheid aanbieden aan de Koning en onze trouw aan de dynastie bevestigen.

Bezoeken aan Militaire instellingen, instellingen van Politie, Brandweer ter gelegenheid van hun open deur dag worden, georganiseerd. Ook bezoeken aan bedrijven ter gelegenheid van de open bedrijven dag worden geprogrammeerd.

Dit alles verloopt in een gezellige sfeer
waar vriendschap onder elkaar onze troef is.
Natuurlijk zijn onze partners er ook bij.